Art The Hague with Popinnart

Uitnodiging voor Popinnart bij Art The Hague


(For English scroll down)

Je bent van harte welkom op de expositie van Popinnart bij Art The Hague van 2 tot 6 Oktober.
Ontvang per e-mail een gratis toegangskaart (geldig voor 2 personen) via
https://artthehague.nl/tickets/?ac=popinnart
Let er even op dat de toegestuurde kaartjes soms in de spam terecht komen.

Ik ben zelf aanwezig bij de opening: woensdag 2 oktober van 18.00 - 22.00 uur.
En op donderdag 3 oktober vanaf 17.30 maar waarschijnlijk ook al eerder.

Popinnart is te vinden bij de knalroze Booth #53

Bij Popinnart alleen al zijn zo'n 120 - 140 ronde kunstwerken van 40 kunstenaars te zien.
Daarnaast zijn er 48 gerenommeerde galeries te vinden en een interessant aanbod aan lezingen
en rondleidingen e.d., zie de deelnemerslijst en het programma op www.artthehague.nl

Meer informatie over het collectief Popinnart is te vinden op https://popinnart.nl

Het zou leuk zijn om je daar te zien,

groeten,

Peter

Invitation to Popinnart at Art The Hague


You are very welcome at the Popinnart exhibition at Art The Hague from 
2 to 6 October.
Receive a free ticket by e-mail (valid for 2 people) via
https://artthehague.nl/tickets/?ac=popinnart
Please note that the cards sent sometimes end up in spam.

I am present at the opening: Wednesday 2 October from 6 pm - 10 pm.
And on Thursday 3 October from 5.30 pm, but probably earlier.

Popinnart can be found at the bright pink Booth # 53

At Popinnart alone, around 120 - 140 round artworks from 40 artists
can be seen. In addition, there are 48 renowned galleries and an 
interesting range of lectures and tours, etc., see the list of
participants and the program on www.artthehague.nl

More information about the Popinnart collective can be found at
https://popinnart.nl
It would be nice to see you there,

regards,
Peter

2019 Summervibes 16,5x16,5.jpg